Home » Life » Mammalia » Eutheria » Ferungulata » Artiodactyla » Tylopoda

TYLOPODA: CAMELS, LLAMAS AND KIN

The phylogeny of the Tylopoda, represented in modern times by the camels, llamas and their relatives.

 
Animal picture.
Homacodontidae
†Hylomeryx annectens
 
Homacodontidae
†Gagadon minimonstrum
 
Homacodontidae
†Homacodon spp.
 
Anoplotherioidea | Anoplotheriidae | Robiaciinae
†Robiacina spp.
 
Animal picture.
Anoplotherioidea | Anoplotheriidae | Anoplotheriinae
†Anoplotherium spp.
 
Anoplotherioidea | Anoplotheriidae | Anoplotheriinae
†Duerotherium sudrei
 
Animal picture.
Anoplotherioidea | Cainotheriidae | Cainotheriinae
†Cainotherium spp.
 
Anoplotherioidea | Cainotheriidae | Oxacroninae
†Oxacron spp.
 
Anoplotherioidea | Cainotheriidae | Oxacroninae
†Paroxacron bergeri
 
Anoplotherioidea | Dacrytheriidae
†Tapirulus spp.
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae
†Aclistomycter middletoni
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Oreonetinae
†Bathygenys spp.
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Oreonetinae
†Oreonetes anceps
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Leptaucheniinae | Leptaucheniini
†Leptauchenia spp.
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Leptaucheniinae | Leptaucheniini
†Limnenetes platyceps
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Leptaucheniinae | Sespiini
†Sespia spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Merycoidodontinae
†Merycoidodon spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Merycoidodontinae
†Mesoreodon major
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Miniochoerinae
†Miniochoerus spp.
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Desmatochoerinae
†Desmatochoerus spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Promerycochoerinae
†Promerycochoerus spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Promerycochoerinae
†Merycoides cursor
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Merychyinae
†Oreodontoides oregonensis
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Merychyinae
†Paroreodon parvus
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Merychyinae
†Merychyus spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Eporeodontinae
†Eporeodon spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Phenacocoelinae
†Phenacocoelus typus
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Phenacocoelinae
†Hypsiops spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Ticholeptinae
†Mediochoerus spp.
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Ticholeptinae
†Ticholeptus zygomaticus
 
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Merycochoerinae
†Merycochoerus spp.
 
Animal picture.
Merycoidodontoidea | Merycoidodontidae | Merycochoerinae
†Brachycrus spp.
 
Xiphodontoidea | Xiphodontidae
†Paraxiphodon spp.
 
Animal picture.
Xiphodontoidea | Xiphodontidae
†Xiphodon spp.
 
Animal picture.
Cameloidea | Oromerycidae
†Eotylopus spp.
 
Cameloidea | Oromerycidae
†Oromeryx plicatus
 
Animal picture.
Cameloidea | Oromerycidae
†Protylopus spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Poebrotheriinae
†Poebrotherium spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Miolabinae
†Miolabis spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Miolabinae
†Protocamelus fissidens
 
Cameloidea | Camelidae | Miolabinae
†Protolabis spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Stenomylinae
†Stenomylus spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Floridatragulinae
†Floridatragulus spp.
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
†Hemiauchenia spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
†Pleiolama spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
†Blancocamelus meadei
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
†Palaeolama mirifica
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
Lama glama
llama
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
Lama guanicoe
guanaco
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
Lama pacos
alpaca
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Lamini
Lama vicugna
vicuña
 
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
†Procamelus spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
†Paracamelus spp.
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
†Camelops spp.
 
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
†Camelus sivalensis
 
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
†Camelus moreli
Syrian camel
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
Camelus ferus
wild Bactrian camel
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
Camelus bactrianus
Bactrian camel
 
Animal picture.
Cameloidea | Camelidae | Camelinae | Camelini
Camelus dromedarius
dromedary
Sir Graham