Home » Football » Asia » Vietnam: men's roll of honour

VIETNAM

ROLL OF HONOUR

The table below displays a roll of honour for men's football tournaments held in Vietnam, including the former North and South Vietnam.


Flag of Vietnam.

VIETNAM DR

Vietnam FA logo.
 V.League 1
2021No competition
2020Viettel
2019Hà Nội
2018Hà Nội
2017Quảng Nam
2016Hà Nội T&T
2015Becamex Bình Dương
2014Becamex Bình Dương
2013Hà Nội T&T
2012SHB Đà Nẵng
2011Sông Lam Nghệ An
2010Hà Nội T&T
2009SHB Đà Nẵng
2008Becamex Bình Dương
2007Becamex Bình Dương
2006Gạch Đồng Tâm Long An
2005Gạch Đồng Tâm Long An
2004Hoàng Anh Gia Lai
2003Hoàng Anh Gia Lai
2001-02Cảng Sài Gòn
2000-01Sông Lam Nghệ An
 A1 Nation League
1999-2000Sông Lam Nghệ An
1998Thể Công
1997Cảng Sài Gòn
1996Đồng Tháp
1995Công an Thành phố Hồ Chí Minh
1993-94Cảng Sài Gòn
1992Quảng Nam-Đà Nẵng
1991Hải Quan
1990Thể Công
1989Đồng Tháp
1987-88Quân đội
1986Cảng Sài Gòn
1985Công nghiệp Hà Nam Ninh
1984Công An Hà Nội
1982-83Quân đội
1981-82Quân đội
1980Tổng Cục Đường Sắt
 Champions
1979Quân khu Thủ đô
1978Câu lạc bộ Quân đội

Flag of the Republic of Vietnam.

VIETNAM REPUBLIC

Republic of Vietnam FA logo.
 Champions
1977Cảng Sài Gòn
1967Công An
1966Hải Quan
1961-62Customs
Sir Graham